BOŞANMA KARARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI

Daha önce yabancı mahkemede 20.5.1998 tarihinde açılıp 28.9.2005 tarihinde kesinleşen boşanma kararının tenfizine karar verildiğinden, davanın devamı sırasında boşanmaya ilişkin tenfiz kararının 2.12.2008 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının boşanma istemi mahkemece karar yerinde gösterildiği gibi konusuz kalmıştır. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/4393 K. 2011/5630 T. 30.3.2011 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli […]
Continue Reading